Bokningsvillkor vattenskoter

  • Hyrestagaren skall vara över 25 år, legitimation medtages vid uthyrning. Kreditkoll kommer att utföras varje gång.
  • Hyrestagaren har ansvaret för sig själv, passagerare och andra inblandade.
  • Skotern levereras till er fulltankad och skall lämnas tillbaka fulltankad. Vi håller en deposition på 3-5 000 kronor under tiden ni hyr, högre summa vid flerdagarshyrning.
  • Full betalning samt depositionen skall vara oss tillhanda på uthyrningsdagen alt. betalas kontant på plats.
  • Vid skador eller stöld under hyresperioden står hyrestagaren för självrisken enligt gällande försäkringsvillkor.
  • Självrisken är 10 000 kronor vid skada Vid stöld 20 000 kr. Vid mindre skador betalas inte depositionsavgiften tillbaka.

vattenskoter hyra

 

skoter + bil